Archive for September 2nd, 2009

Saat terjadi gempa di Jakarta

Posted by: edratna on September 2, 2009

Ngabuburit di Bandoengsche Melk Centrale

Posted by: edratna on September 2, 2009